Category: Binas liv

skugga

Bin i lä ger mer honung

Bin är som andra husdjur, tar man väl hand om dem ger dem mer tillbaka. I en studie från Jordbruksverket från 2014 visas att bikupor i lä ger mer honung till biodlaren och bättre...

swarm2

Varför svärmar honungsbin?

Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000–70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. Det är naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer. Svärmningen inträffar...