Svenska bin samarbetar med Coop för att #bevarasurret

Svenska Bin samarbetar med Coop

Inför Almedalsveckan 2016 lanserade Coop och Svenska Bin tillsammans uppropet #bevarasurret, en insamling där Coops 3,4 miljoner medlemmar kan stötta Svenska Bins biodlare genom att växla in sina medlemspoäng och bidra till fler bisamhällen runt om i landet. Genom att donera sina Coop-poäng kan man med några få klick bidra till att Sverige får fler bin.

Louise König, hållbarhetschef på Coop, berättar att pengarna från poängen går till att sätta ut bisamhällen på bivänliga platser runt om i landet. Bisamhällena sköts av Svenska Bins professionella biodlare.
– Vi möjliggör för våra medlemmar att bli bi-faddrar. Alla kan växla in sina poäng mot bin.
Utöver det kommer vi att fortsätta verka för ekologisk produktion som gynnar biologisk mångfald och uppdatera våra riktlinjer för att gynna pollinatörerna. Detta är ett viktigt initiativ för oss i livsmedelskedjan.

− Vi är mycket glada över att Coop och Konsumentföreningen Stockholm svarat så storslaget på vårt initiativ att få Sverige att pollinera mera, säger Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska Bins projektledare. Ju fler konsumenter som får upp ögonen för hur viktiga våra pollinerande insekter är för vår livsmedelsförsörjning desto bättre.
På det här viset ger Coop ett fantastiskt viktigt stöd till lokala biodlare i hela landet. Och honungen från Coops kupor kommer att säljas i deras lokala butiker, säger Lotta Fabricius Kristiansen.

Nästan tre fjärdedelar av alla livsmedel på butikshyllorna är beroende av att bin, humlor och andra insekter kan göra sitt jobb och pollinera vår mat. Idag hotas de av ett storskaligt och ensidigt odlingslandskap, olika sjukdomar, parasiter, skadegörare och bekämpningsmedel.

Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram en ny lägesrapport om våra bin, där Svenska Bin bidragit med faktakunskap. Rapporten visar bland annat vad som görs och vad som bör göras för att gynna de hotade pollinatörerna, samt vad pollineringen är värd som ekosystemtjänst. Läs rapporten här

—————

Bi happy – 5 seminarier om bin och humlor hölls i Almedalen 7 juni 2016
Binas betydelse för den globala matförsörjningen var temat för Coops och Konsumentföreningen Stockholms seminarium Bi Happy som arrangerades i samarbete med Svenska Bin.

Se film från seminarierna i Almedalen

Sammanfattning av seminarierna i Almedalen 2016

Humlexpert Dave Goulson om vad som krävs för att rädda pollineringen

bevarasurret

Program
8.30–9.30 Dave Goulson, professor i biologi vid University of Sussex och författare till storsäljaren Galen i humlor, inledningstalar. I panelsamtalet deltar Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska Bin, Claes Johansson, Lantmännen, Kristina Yngwe, Albin Gunnarsson, Oljeväxtodlarna. Coops hållbarhetschef Louise König är moderator.

10–10.30 Kan honungsbakterier ersätta antibiotika? hur mjölksyrebakterier från honung visar mycket lovande resultat i kampen för att hitta ny antibiotika, med Alejandra Vásquez från Doktor honung.

10.45–11.15 Vildhonungens hemlighet – hur realisera forskningsresultat? Honung har länge använts som folkmedicin, nu vet vi varför – svaret är de levande mjölksyrabakterierna i honungen. Men hur kan man tillämpa forskningen? Kan honung kurera förkylning, ge energi och återhämtning, läka sår och stärka immunförsvaret? Vad är myt och vad är sant? med Tobias Olofsson från Doktor Honung.

11.30–12.00 Bi-döden och ekosystemen. Jakob Lundberg, We Effect, berättar hur monokulturer, mager föda med fåtal blommor i landskapet, kemiska bekämpningsmedel, sjukdomar och klimatförändringar gör att ett växande antal pollinerande arter i världen drivs mot utrotning. Runt 20 000 pollinerande arter bär på nyckeln till goda skördar av frukt och bär, kaffe och choklad. När de försvinner hotas miljontals människors försörjning är och livsmedel värda hundratals miljoner går till spillo.

12.15–12.45 Biodling, pollinatörer och den humlerika trädgårdenSvenska Bins Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen, bihälsokonsulent berättar varför vi behöver bin, humlor och andra insekter och vad vi alla kan göra för att gynna biologisk mångfald i naturen för att få en god skörd av frukt, bär och grönsaker.

Under seminariet Bi Happy arrangerar Svenska Bin även sin populära Honungsbar med svensk sorthonung och nyslungad gotländsk honung direkt från kupan.

—————
Arrangörer: Coop, Konsumentföreningen Stockholm, Svenska Bin.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone