Bli värd för en Coopkupa och #bevarasurret

Svenska Bin lanserade 2016 ett viktigt projekt för att gynna alla våra pollinerande insekter.
Med uppropet #bevarasurret startade man tillsammans med Coop en insamling där deras medlemmar genom att växla in sina poäng kan stötta svensk biodling och bidra till fler bisamhällen runt om i landet. Under 2017 har Coops medlemmar samlat in 500.000 bin till nya samhällen: och nya kupor finns bland annat i Smålands Stenar, Visby och Arvidsjaur. När insamlingen startar igen under våren så öppnas nya chanser för Coops kunder att #bevarasurret. Nu erbjuds tillfälle för nya biodlare att ansluta sig till projektet.

Läs här om hur man kan donera sina Coop-poäng

VILL DU TA HAND OM EN COOPKUPA?
Poäng som samlats in under 2017 ska nu omvandlas till nya bisamhällen.

DETTA FÅR VÄRD/UPPDRAGSTAGARE:
• bikupa – tak, botten, spärrgaller, fyra lådor med ramar och mellanväggar
• bisamhälle – som köps av uppdragstagaren
• honungsburkar och etiketter bekostas av uppdragsgivaren,
regleras genom avtal och varierar beroende på honungsskörden.

DETTA STÅR VÄRD/UPPDRAGSTAGARE FÖR:
• bibänk, foderanordning och övrig utrustning
för skötsel av samhället och honungshantering
• ersättningssamhälle,om bisamhället skulle gå förlorat.

UPPSTÄLLNINGSPLATS:
Uppställningsplats bestäms av värd/uppdragstagare,
gärna i samråd med den aktuella Coopbutiken.

VILLKOR:
För att ersättning skall utgå skall bisamhället ha varit i drift under
säsongen och bina ska skötas för bästa hälsa.
Vidare gäller att bigården skall se representativ ut och ge ett välskött intryck.

UNDERHÅLL:
Kupan ska hållas välskött och representativ. Ommålning ska göras
med färg: NCS S 2070-G10Y, Bestå täckfärg.

Kontakt på Svenska Bin: Lotta Fabricius Kristiansen och Maj Östberg Rundquist.
Skicka din anmälan till Svenska Bins postadress nedan
eller sänd en bild av anmälan till Svenska Bins kassör

Preben Kristiansen
telnr 070 890 1732 eller preben@svenskabin.se

Postadress:
Svenska Bin
c/o Lotta Fabricius Kristiansen
Hågra 21
590 34 Tjällmo

Coops medlemmar samlar bin istället för poäng
Louise König, hållbarhetschef på Coop, berättar att pengarna från poängen går till att sätta ut bisamhällen på bivänliga platser runt om i landet. Bisamhällena sköts av Svenska Bins professionella biodlare.
– Vi möjliggör för våra medlemmar att bli bi-faddrar. Alla kan växla in sina poäng mot bin.
Utöver det kommer vi att fortsätta verka för ekologisk produktion som gynnar biologisk mångfald och uppdatera våra riktlinjer för att gynna pollinatörerna. Detta är ett viktigt initiativ för oss i livsmedelskedjan.

− Vi är mycket glada över att Coop och Konsumentföreningen Stockholm svarat så storslaget på vårt initiativ att få Sverige att pollinera mera, säger Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska Bins projektledare. Ju fler konsumenter som får upp ögonen för hur viktiga våra pollinerande insekter är för vår livsmedelsförsörjning desto bättre.
På det här viset ger Coop ett fantastiskt viktigt stöd till lokala biodlare i hela landet. Och honungen från Coops kupor kommer att säljas i deras lokala butiker, säger Lotta Fabricius Kristiansen.

Nästan tre fjärdedelar av alla livsmedel på butikshyllorna är beroende av att bin, humlor och andra insekter kan göra sitt jobb och pollinera vår mat. Idag hotas de av ett storskaligt och ensidigt odlingslandskap, olika sjukdomar, parasiter, skadegörare och bekämpningsmedel.

Rapport och seminarier om bin med Konsumentföreningen Stockholm
Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram en ny lägesrapport om våra bin, där Svenska Bin bidragit med faktakunskap. Rapporten visar bland annat vad som görs och vad som bör göras för att gynna de hotade pollinatörerna, samt vad pollineringen är värd som ekosystemtjänst. Läs rapporten här

—————

Svenska Bin och Konsumentföreningen Stockholm höll seminarium om bin och pollinering på ABF i Stockholm 4 maj 2017

Bi happy – 5 seminarier om bin och humlor hölls i Almedalen 7 juni 2016
Binas betydelse för den globala matförsörjningen var temat för Coops och Konsumentföreningen Stockholms seminarium Bi Happy som arrangerades i samarbete med Svenska Bin.

Se film från seminarierna i Almedalen

Sammanfattning av seminarierna i Almedalen 2016

Humlexpert Dave Goulson om vad som krävs för att rädda pollineringen

bevarasurret