Coopvärdar

VILL DU BLI COOPVÄRD OCH TA HAND OM EN COOPKUPA?
Poäng som samlats in av Coops medlemmar ska nu omvandlas till nya bisamhällen.

DETTA FÅR VÄRD/UPPDRAGSTAGARE:

  • bikupa – tak, botten, spärrgaller, fyra lådor med ramar och mellanväggar
  • bisamhälle – som köps av uppdragstagaren
  • honungsburkar och etiketter bekostas av uppdragsgivaren, regleras genom avtal och varierar beroende på honungsskörden.

DETTA STÅR VÄRD/UPPDRAGSTAGARE FÖR:

  • bibänk, foderanordning och övrig utrustning för skötsel av samhället och honungshantering
  • ersättningssamhälle,om bisamhället skulle gå förlorat.

UPPSTÄLLNINGSPLATS:
Uppställningsplats bestäms av värd/uppdragstagare, gärna i samråd med den aktuella Coopbutiken.

VILLKOR:
För att ersättning skall utgå skall bisamhället ha varit i drift under säsongen och bina ska skötas för bästa hälsa. Vidare gäller att bigården skall se representativ ut och ge ett välskött intryck.

UNDERHÅLL:
Kupan ska hållas välskött och representativ. Ommålning ska göras med färg: NCS S 2070-G10Y, Bestå täckfärg.

Kontakt på Svenska Bin:
Lotta Fabricius Kristiansen

Skicka din anmälan till Svenska Bins postadress nedan
Svenska Bin
c/o Lotta Fabricius Kristiansen
Hågra 21
590 34 Tjällmo