Sveriges bästa honungsbutik

Sista dag för inlämning var 15 augusti 2023.  

Vinnare kommer att meddelas.

Kriterier vi kommer att ta hänsyn till:

  • Bredd på honungssortiment
  • Lokal förankring
  • Säsong: t ex primörhonung, nyslungad honung, ljunghonung
  • Skyltning, exponering och hyllans placering i butik
  • Kunskapsspridning: ursprung/geografi, sort, användningsområde
  • Smakprovningar
  • Event
  • Personalens engagemang / kompetens