Sveriges bästa honungsbutik

Kriterier för Sveriges Bästa Honungsbutik:

  • Bredd på honungssortiment
  • Lokal förankring
  • Säsong: t ex primörhonung, nyslungad honung, ljunghonung
  • Skyltning, exponering och hyllans placering i butik
  • Kunskapsspridning: ursprung/geografi, sort, användningsområde
  • Smakprovningar
  • Event
  • Personalens engagemang / kompetens