Svenska Bin

Gemensam plattform för Sveriges biodlare

Genom föreningen Svenska Bin har Sveriges biodlare skapat en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete.
Bakom Svenska Bin samlas en rad stora och små företag inom svensk biodling. Läs mer om Svenska Bins medlemmar

Målet med all vår kommunikation är att skapa en starkare lojalitet för svensk honung, och större kunskap om de ekosystemtjänster bina levererar, hos konsumenter, butiker och besöksnäring.

Många konsumenter är idag villrådiga över butikernas utbud och undrar vad som skiljer den svenska honungen från den importerade.
Svenska Bin vill visa hur nödvändig den svenska honungen är för att finansiera pollineringen som i sin tur är nödvändig för odlingen av vår mat här i Sverige. Vi vill också visa på den svenska honungens smakrikedom och och bidra med kunskap om honungens goda egenskaper.
Den svenska honungen ska kopplas till unika smaker, blommande ängar, frodiga marker, grönskande trädgårdar och goda skördar av bär och frukt.

Svenska Bin samarbetar också med Coop i projektet #bevarasurret som samlar in medlemspoäng till fler bikupor över hela landet och även har bidragit med information om hur vi kan stoppa minskningen av antalet vilda pollinatörer.

Svenska Bin ingår i nätverket Pollinera Sverige som ska samordna och lyfta alla aktörer som arbetar med forskning, odlingssamarbeten och kunskapsspridning kring pollinering.