Svenska Bin

Gemensam plattform för Sveriges biodlare

Genom föreningen Svenska Bin har Sveriges biodlare skapat en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete.
Bakom Svenska Bin samlas en rad stora och små företag inom svensk biodling. Läs mer om Svenska Bins medlemmar

Målet med all vår kommunikation är att skapa en starkare lojalitet för svensk honung, och större kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.

Många konsumenter är idag villrådiga över butikernas utbud och undrar vad som skiljer den svenska honungen från den importerade.
Svenska Bin vill visa hur viktig den svenska honungen är för att finansiera honungsbinas pollinering av odlade och vilda grödor här i Sverige.

Vi vill också visa på den svenska honungens smakrikedom och och bidra med kunskap om honungens goda egenskaper. Den svenska honungen ska kopplas till unika smaker, blommande ängar, frodiga marker, grönskande trädgårdar och goda skördar av bär och frukt.

Svenska Bin har samarbetat med Coop i projektet #bevarasurret som samlade in medlemspoäng och bidrog till bikupor runt om i landet.

Svenska Bin ingår i nätverket Pollinera Sverige som ska samordna och lyfta alla aktörer som arbetar med forskning, odlingssamarbeten och kunskapsspridning kring pollinering och pollinerande insekter.

Verksamhetsplan Svenska Bin 2021.pdf

Svenska Bin finansieras genom Nationella Biodlingsprogrammet.