Styrelse

Styrelse för föreningen Svenska Bin 2019–2020

 

Eva Bergstrand, Sigill Kvalitetssystem (ordförande)

Staffan Tegebäck, Biodlingsföretagarna

Outi Kytölä, Svensk Honungsförädling / Svenska Biprodukter

Lars Höglund, Landskapshonung

Hanne Uddling, Södermanlands Biodlardistrikt, SBR

Keiko Schönberg, LPs biodling

Katja Göller, Bi-snack Sverige