Styrelse

Styrelse för föreningen Svenska Bin 2019–2020

 

Eva Bergstrand, Sigill Kvalitetssystem (ordförande)

Staffan Tegebäck, Biodlingsföretagarna

Richard Johansson, Svensk Honungsförädling / Svenska Biprodukter

Lars Höglund, Landskapshonung

Hanne Uddling, Södermanlands Biodlardistrikt, SBR

Katja Göller, Bi-snack Sverige, adjungerad