Medlem – detta får du

Privatmedlem
Privatmedlemmar får tillgång till Svenska Bins märke och marknadsföringsmaterial basnivå, som folder och märke/locksigill.
Svenska Bins märke får användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut i september och maj.
Medlemmarna listas även i Svenska Bins förteckning över biodlare i Sverige.
Årsavgift 250 kr.

Bli medlem >>

Företagsmedlem
För biodlingsföretagare, biodlarföreningar (samtliga medlemmar i föreningen blir medlemmar) med flera.
Medlemmar får tillgång till och kan bidra till marknadsföringen av binäringen och värdet av pollineringen.
Företagsmedlem får i början av medlemskapet ett inlägg om sin verksamhet publicerat på Svenska Bins Facebooksida.
Medlemmar får tillgång till Svenska Bins märke, marknadsföringsmaterial basnivå
och erbjuds att delta i olika marknadsaktiviteter.
Svenska Bins märke får användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut i september och maj.
Medlemmarna listas även i Svenska Bins förteckning över biodlare i Sverige.
Årsavgift exkl moms:
Medlemsavgift 50 kr.
Serviceavgift 900 kr

Bli medlem >>

Kontakt: info@svenskabin.se  eller 070 735 28 58