Medlem – detta får du

Privatmedlem
Privatmedlemmar får tillgång till Svenska Bins märke och marknadsföringsmaterial basnivå, som folder och märke/locksigill.
Svenska Bins märke får användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut i september och maj.
Medlemmarna listas även i Svenska Bins förteckning över biodlare i Sverige.
Årsavgift 250 kr.

Bli medlem >>

Företagsmedlem
För biodlingsföretagare, biodlarföreningar (samtliga medlemmar i föreningen blir medlemmar) med flera.
Medlemmar får tillgång till och kan bidra till marknadsföringen av binäringen och värdet av pollineringen.
Företagsmedlem får i början av medlemskapet ett inlägg om sin verksamhet publicerat på Svenska Bins Facebooksida.
Medlemmar får tillgång till Svenska Bins märke, marknadsföringsmaterial basnivå
och erbjuds att delta i olika marknadsaktiviteter.
Svenska Bins märke får användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut i september och maj.
Medlemmarna listas även i Svenska Bins förteckning över biodlare i Sverige.
Årsavgift exkl moms:
Medlemsavgift 50 kr.
Serviceavgift 900 kr

Bli medlem >>

Aktiv företagsmedlem
För större biodlingsföretag, biodlardistrikt (samtliga medlemmar i distriktet blir medlemmar), honungstappare, uppköpare, biredskapshandlare och organisationer som vill vara med och påverka Svenska Bins arbete och aktivt delta i och dra nytta av föreningens kampanjer.
Möjlighet att delta i Svenska Bins styrelsearbete.
Aktiv företagsmedlem får i början av medlemskapet ett inlägg om sin verksamhet publicerat på Svenska Bins Facebooksida.
Aktiva medlemmar har tillgång till Svenska Bins märke och marknadsföring samt nyproducerat kampanjmaterial som filmer och utställningsmaterial.
Svenska Bins märke får användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut i september och maj.
Medlemmarna listas även i Svenska Bins förteckning över biodlare i Sverige.
Årsavgift exkl moms:
Medlemsavgift: 50 kr.
Serviceavgift 4.950 kr.

Bli medlem >>

Det här får du – se allt marknadsföringsmaterial här (pdf)


Kontakt: info@svenskabin.se  eller 070 735 28 58