Integritetspolicy

Svenska Bin är angelägna om att respektera din integritet och följer Dataskyddsförordningens direktiv för hantering av dina personuppgifter.

När du väljer att skänka en gåva till Svenska Bin eller blir medlem sparar vi de uppgifter som du lämnar till oss för att kunna kontakta dig och/eller skicka faktura. Det gör vi för att:

 • Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Svenska Bin ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som givare/medlem, eller du skickar in nominering.
 • Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, för att skicka information till dig och skicka tex nyhetsbrev mm.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som medlem, lämnar in nomineringar.

Den insamlade informationen inkluderar namn, organisation, e-post, adress.

Så länge sparas uppgifterna

Uppgifter sparas så länge ni är medlem eller önskar ha kontakt med oss, eller vi har behov av informationen för att kunna fullfölja uppdraget.

När ni upphör att vara medlem ska informationen raderas. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev. Dessa raderas när ni väljer att avsluta prenumeration, medlemskap.

Om våra register med personuppgiftsinformation

Vi och våra underbiträden sparar informationen inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Dina person- och kontaktuppgifter behandlas konfidentiellt.

Du ansvara för att vi har rätt kontaktuppgifter. Du kan ändra uppgifter via din inloggning.

https://svenskabin.se/medlemmar/ eller kontakta oss på medlem@svenskabin.se.

Säkerhet i våra system

 • Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
 • Vi skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex.fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Om cookies på webbplatsen

Vi använder cookies för att  förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera ditt återkommande besökare.

Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Cookies kan lagra information som är värdefull att spara mellan dina besök på webbplatsen. Jag använder cookies för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används av besökare för att skapa en så användbar webbplats som möjligt.

Jag följer inte hur enskilda personer använder webbplatsen. Därför lagras inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande).

Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalysverktyg

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

 •  Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
 •  Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
 •  Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
 •  Antal gånger som du besökt webbplatsen
 •  Ett unikt ID för din webbläsare
 • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Så förhindrar du att cookies lagras

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagras cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

 •  Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare
 •  Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas
 •  Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics inte, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen. Läs mer på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Överföring av information

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
 • Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du ansvarig för personuppgifter på medlem@svenskabin.se

Kontakt med tillsynsmyndighet

Du har alltid möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se.