5 snabba argument för svensk honung

1. Svenska bin pollinerar maten där du bor – närproducerad mat kräver närodlade bin.

2. Svensk honung hjälper till att finansiera biodlingen här i landet. Idag är hälften av all honung vi äter import.
Leta  därför efter lokala biodlare när du handlar honung. Och fråga efter svensk honung i din butik.

3. I Sverige behöver vi fördubbla antalet bisamhällen för att säkra vår försörjning av odlade grödor. Efterfrågan på svensk honung gör att fler vill satsa på biodling här i landet.

4. Svensk honung får smak en unik smak av våra landskap och växter. Smaka på ljung, maskros, klöver, hallon…

5. Var tredje tugga vi äter är beroende av bin eller vilda pollinatörer. Deras enträgna pollineringsarbete gör skördarna rikligare, frukten och bären större och saftigare.
Om du har en trädgård, se till att det finns växter som ger bin och andra pollinatörer mat hela sommarhalvåret. Du kommer att bli belönad med mer blommor och bättre odlingsresultat!

Statens Jordbruksverk om bin och pollinering
Om Honungsbin för barn