Insamlingspolicy

Svenska Bin tar tacksamt emot gåvor. Du kan bla bli supporter eller ge gåva.

Gåvor går till att stötta angelägna projekt inom biodling, pollinering, blommor för bin och vilda pollinatörer och att styrelsen för Svenska Bin beslutar vart pengarna ska gå en gång om året.