Svenska Bin

Gemensam plattform för Sveriges biodlare

Med Svenska Bin har alla Sveriges biodlare skapat en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete.

Målet är att skapa en starkare lojalitet hos konsumenterna för svensk honung och större kunskap om binas nyttiga arbete. Många konsumenter är villrådiga över butikshyllans utbud och undrar vad som skiljer den svenska honungen från den importerade. Svenska Bin vill visa på hur nödvändig den svenska honungen är  för odlingen av vår mat här i Sverige, och bidra med kunskap om honungens goda egenskaper. Den svenska honungen ska kopplas till unika smaker, blommande ängar och goda skördar av bär och frukt.

På hemsidan svenskabin.se och tillhörande facebooksida berättar konditorer, kockar, biodlare, odlare och miljöforskare varför bin och honung är så viktig.
Bakom projektet står Svenskt Sigill, Sveriges Biodlares riksförbund, Biodlingsföretagarna, Svensk Landskapshonung, Bimäster, Svensk Honungsförädling, Gårdshonung, Bee Urban, Apinordica, Trogsta honung, Rosendals honung och Sigtuna honung.

I Sverige finns idag 12 000 biodlare som tillsammans producerar runt 3 500 ton honung per år. Avkastningen från ett bisamhälle med cirka 50.000 bin är i snitt 30-50 kg honung per säsong beroende på förhållandena. Antalet bisamhällen behöver fördubblas för att täcka våra framtida behov av pollinering.

Vill du också vara med i Svenska Bin? Kontakta Lotta Fabricius Kristiansen på lotta(at)svenskabin.se   

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone