Därför behövs fler bin!

Sverige behöver fler livskraftiga bin som kan pollinera våra växter och vår mat, faktum är att de behöver bli dubbelt så många. Du kan hjälpa Svenska Bin genom att handla svensk honung och sprida budskapet om binas viktiga pollineringsarbete.

diagram bin

Vi saknar hälften av de bin vi behöver i Sverige.

Varför behöver vi fördubbla antalet bin i Sverige?

Genom att samla mat, nektar och pollen från blommorna, gör bina oss den största av tjänster. När bina besöker blommorna så sprider de pollen och hjälper växterna att bilda frukter och frön.
För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för de odlade grödorna behöver vi fördubbla antalet bisamhällen.

I Sverige finns idag 12 000 biodlare som tillsammans producerar runt 3 500 ton honung per år. Biodlarna har tillsammans mellan 120–150 000 bisamhällen, vilket bara är hälften av vad som behövs för att säkra vår pollinering. De sista åren har världens bin varit ansatta av virus och kvalster som slagit ut hela bisamhällen, och trots att svensk biodling under 2014 hade ett bra år behöver vi öka antalet bin för att kunna säkra vår matförsörjning.
Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollineringstjänster i Sverige ligger mellan 260 och 466 miljoner kronor, enligt rapporten “Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige” från Jordbruksverket  2011.

Var tredje tugga vi äter är beroende av pollinering.

Var tredje tugga vi äter är beroende av pollinering.

Varför ska man köpa svensk honung?

Var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering. Bina är våra viktigaste pollinatörer och svensk honung bidrar till att finansiera biodlingen i Sverige. När du väljer honung från svenska bin väljer du ett blommande landskap och bättre skördar i det land där du bor.
Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinering så alla världens bin utför ett livsviktigt arbete med att pollinera. Men bara närodlade bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver.

Tillsammans kan vi pollinera mera!

Ladda hem folder Hjälp Svenska Bin att växa

 

3 svar

  1. 19 maj, 2015

    […] Så när du köper svensk honung bidrar du av bara farten till pollineringen av svensk mat och natur. Pollinera mera! […]

  2. 7 juni, 2015

    […] Varför är det viktigt att ta hand om bina? Honungsbin är mycket viktiga pollinatörer och behövs för att vi ska få mat som bär, frukt och raps. Sverige behöver fler bin och fler biodlare. Läs mer här […]

  3. 12 november, 2015

    […] Läs mer om varför pollinering är så viktigt […]