Sveriges Bästa Honungsbutik

Med utmärkelsen Sveriges Bästa Honungsbutik vill Svenska Bin och Biodlingsföretagarna sätta fokus på frågan om honungskvalitet och ursprung och inspirera butikerna att lyfta fram den lokala honungen.

——————–

VINNARE 2023

VINNARE 2022

——————–

Sveriges Bästa Honungsbutik delades ut för första gången september 2022.

Bakgrunden är ökad import och fuskhonung
Idag beräknas cirka 60 procent av all honung som säljs i Sverige vara importerad. Cirka 25 procent kommer från lokala producenter. Honung finns uppsatt på EU:s topplista över livsmedel som det fuskas mest med. Svenska Bin och Biodlingsföretagarna har tagit ställning för ursprungsmärkning av honung som kan vägleda konsumenterna. Vi har också och lyft värdet av vår unika geografi och växtlighet samt det hantverk som leder fram till kvalitetssäkrad svensk honung eftersom falska produkter kan förstöra förtroendet på marknaden. I Biodlingsföretagarnas enkät från 2021 anser 93% av konsumenterna att en tydlig ursprungsmärkning skulle underlätta vid köp av honung.

Vi vill bidra till att öka butikernas kunskap om honung
– Undersökningar som Biodlingsföretagarna gjort visar ett stort glapp mellan butikernas kunskap och kundernas ökande intresse för svensk och lokal honung. Vi ser att honung är en outnyttjad resurs. Butikerna kan koppla honungens smaker till regionens unika flora och har också möjlighet att ta ställning för ökad hållbarhet genom att stötta honungsbinas pollinering av lokala grödor, säger Anna Lind Lewin, kommunikationsansvarig på Svenska Bin. Därför är vi glada att kunna lyfta årets pionjärer och föregångare.

—————

Svenska Bin och Biodlingsföretagarna arbetar tillsammans:
”Vi utmanar alla butiker i landet att ta vara på potentialen med lokalproducerad honung. Nyligen gjorda undersökningar visar ett stort glapp mellan butikernas kunskap och kundernas ökande intresse för svensk och lokal honung.
Honung är en outnyttjad resurs. Butikerna kan koppla honungens smaker till regionens unika flora och har också möjligheten att ta ställning för ökad hållbarhet genom att stötta honungsbinas pollinering av lokala grödor.”