Biodlare lanserar Sveriges Bästa Honungsbutik

Utmärkelsen Sveriges Bästa Honungsbutik lanseras av Svenska Bin i samarbete med Biodlingsföretagarna.
Bakgrunden är att utbudet av svensk och lokalproducerad honung länge har varit begränsat i en stor del av butikerna runt om i landet. Kunskapen är också låg hos de som arbetar i butiken och ansvarar för hyllan med honung. 
Med utmärkelsen vill vi utmana butikerna och lyfta fram de som satsar på svensk och lokal honung.

Vi vill på detta vis sätta fokus på frågan om honungskvalitet och ursprung:
”Vi utmanar alla butiker i landet att ta vara på potentialen med lokalproducerad honung. Nyligen gjorda undersökningar visar ett stort glapp mellan butikernas kunskap och kundernas ökande intresse för svensk och lokal honung.
Honung är en outnyttjad resurs. Butikerna kan koppla honungens smaker till regionens unika flora och har också möjligheten att ta ställning för ökad hållbarhet genom att stötta honungsbinas pollinering av lokala grödor.”

Idag beräknas cirka 60 procent av all honung som säljs i Sverige vara importerad. Cirka 25 procent kommer från lokala producenter.

Honung finns uppsatt på EU:s topplista över livsmedel som det fuskas mest med. Svenska Bin och Biodlingsföretagarna har tagit ställning för ursprungsmärkning av honung som kan vägleda konsumenterna. Vi har också och lyft värdet av vår unika geografi och växtlighet samt det hantverk som leder fram till kvalitetssäkrad svensk honung eftersom falska produkter kan förstöra förtroendet på marknaden. I Biodlingsföretagarnas enkät från 2021 anser 93% av konsumenterna att en tydlig ursprungsmärkning skulle underlätta vid köp av honung.

Jury:
Marie Backman, Biodlingsföretagarna
Viktoria Bassani, Honungsringen
Hanne Uddling, Svenska Bin
Per Lundblad, Sveriges Biodlares Riksförbund
Christina Möller, Vi konsumenter (ordförande)
Anna Kaijser, LRF
Stefan Eriksson, Exceptionell Råvara/Årets Kock
Elias Kvarnbäck, Organic Sweden

Sista dag för inlämning av nominering är 31 maj.

Utmärkelsen ska delas ut i september då utbudet av honung är som störst.
Under våren kommer vi att samla in nomineringar från biodlare och andra gräsrötter i Honungslandet Sverige.

Kategorier:
– Livsmedelsbutik
– Delikatessbutik
– Gårdsbutik
– Biodlares egen butik
– Online-butik

NOMINERA HÄR

Kategorier: 
– Livsmedelsbutik
– Delikatessbutik
– Gårdsbutik
– Biodlares egen butik
– Online-butik
Kriterier:
– Bredd på honungssortiment
– Lokal förankring
– Säsong: t ex primörhonung, nyslungad honung, ljunghonung
– Skyltning, exponering och hyllans placering i butik
– Kunskapsspridning: ursprung/geografi, sort, användningsområde
– Smakprovningar
– Event
– Personalens engagemang / kompetens