Nyfiken på biodling?

P1010252

Är du nyfiken på hur man blir biodlare? Det är varken krångligt, svårt eller tungt att ha bin. Man kan börja med några få samhällen och sedan utöka om man vill lägga mer tid.
Den biodlare som har ett samhälle (cirka 50 000 bin) får lägga 5–10 timmar per år på skötsel, om man räknar bort tiden det tar att ta vara på honungen. Ett enda bisamhälle ger mellan 30–50 kg honung per år.

Du behövs!
Det behövs många fler odlare i landet och dubbelt så många bin, om vi ska vara säkra på att maten vi odlar och växterna i naturen blir pollinerade.
Du kan läsa mer om varför det är kul och viktigt att vara biodlare på www.biodlarna.se

Bra att börja med en kurs:
Här kan du hitta länkar till föreningar och organisationer som utbildar biodlare nära dig:
Sveriges biodlare, föreningar i hela Sverige: www.biodlarna.se
Kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan: www.sv.se

Läsning:
Bli Biodlare, broschyr från Jordbruksverket
Tips om ergonomi för biodlare från Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Här kan du hitta länkar till föreningar och organisationer som utbildar biodlare:
Sveriges biodlare, föreningar i hela Sverige: www.biodlarna.se
Kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan: www.sv.s

Frågor?
Kontakta biodlare Lotta Fabricius Kristiansen om du har frågor lotta.fabricius(a)sigill.se