Bli medlem och marknadsför svensk honung!

Som medlem i Svenska Bin får du tillgång till Svenska Bins märke på etiketter och locksäkringar och marknadsföring av svensk honung i form av foldrar, affischer och utställningmaterial.

Se allt marknadsföringsmaterial här (pdf)

Våra olika medlemsnivåer

Svenska Bins medlemmar – lista

Therese på Hammergrens bigårdar och Mikael på Broholms biodlingar 
“Därför blev vi medlemmar”