Experter på humlor, bin och ängar delade kunskap

På Apiscandia i Göteborg hölls en temadag om ängar, pollinering, humlor och bin i arrangemang av Pollinera Sverige och Svenska Bin.
Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård tog oss på en resa miljarder år tillbaka och förklarade pollinationens utveckling, Göran Holmström föreläste mycket underhållande om svenska humlor, Anders Ridderström från Naturskyddsföreningen i Göteborg, Stina Andersson, föreningen för Kulturmark och fröföretaget Pratensis AB berättade om hur man skapar och sköter ängar. Pär Svensson från Biparadiset i Örkelljunga berättade om hur de lyckats skapa meningsfull sysselsättning för funktionsnedsatta unga samtidigt som man med gemensamma krafter omvandlat ett gammalt grustag till den perfekta boplatsen för femtiotalet vilda biarter.

PROGRAM 8–10 februari 2019
9.00–9.40 Vad kan du göra för att hjälpa bina? Anders Ridderström, Naturskyddsföreningen
i Göteborg.

10.00–10.40 Pollination genom tiderna: en evolutionär resa från det första pollenkornet till dagens utmaningar,
Stina Weststrand, vetenskaplig indentent på Göteborgs Botaniska Trädgård tog oss med på en resa miljarder år tillbaka.

11.00–11.40 Vilda bin och humlor – Göran Holmström, journalist och expert på humlor och bin.
Han kallas ”Herr Humla” för sina stora kunskaper och är efterfrågad expert på citronbin.
”Intresset för humlor ökar stort i Sverige just nu”, menar Göran, som varje år håller tiotalet humlevandringar
där vissa har samlat nära 200 personer.  

13.00–13.40 Så skapade vi ängsprojekten på Hisingen – Anders Ridderström, Naturskyddsföreningen i Göteborg och Stina Andersson, föreningen för Kulturmark.
”Vanliga hederliga svenska ängsväxter håller på att bli utrotade”, menar Anders som är en drivande eldsjäl för
Ängsgruppen på Naturskyddsföreningen i Göteborg. Föreningen för Kulturmark, där Stina är aktiv, sköter sedan 2006 fem fornlämningsområden på Hisingen som ängar med fagning, florainventering och lieslåtter med gott resultat.

14.00–14.40 Anläggning och skötsel av gräsytor och ängar – biologerna Mats och Inger Runesson på fröföretaget Pratensis.
Utifrån ett stort miljöengagemang har företaget satsat på svenska fröer och plantor samt anläggning av
ängar. Just nu odlar man 100-talet ängsväxter. ”Många vill anlägga äng för att hjälpa olika insekter”, berättar Mats.

15.00–15.40 Bipradiset i Örkelljunga – Pär Svensson från Örkelljunga kommun.
Pär berättar hur ett igenvuxet grustag har skapat goda förutsättningar för både bin och människor i kommunen,
och hur konceptet med Biparadis sprider sig över landet. Ett i Växjö, ett i Örkelljunga och ett verkar vara på gång i Helsingborg …