Hur gör bin?

bin i kupan

Vill du veta vad bina äter i kupan och vad som händer när de sticks? Hur de överlever vintern och vad som hotar dem på våren?
Och hur de berättar för varandra var maten finns?

1. Hur gör bina honung?
De flyger till blommorna för att samla nektar, som är binas kolhydrater. Nektarn transporteras i en liten specialdesignad honungsblåsa de har inuti kroppen. När bina kommer hem lämnar de över nektarn till ett husbi, det kallas nektarväxling. I den processen blandas enzymer från binas saliv in i nektarn och sockerarterna spjälkas  till de enkla sockerarter, fruktsocker och druvsocker, som honungen till största del består av. Bina fläktar sedan bort vattnet från nektarn för att få en koncentrerad sockerprodukt som kan lagras en lång tid utan att bli förstörd. När de lägger honungen inuti vaxcellerna i bikupan och täcker den med ett vaxlock är det färdig honung.

2. Vad får de att äta när vi tar deras honung?
Efter att biodlarna skattat den sista honungen på hösten brukar de flesta istället ge bina sockervatten som bisamhället hanterar som om det vore nektar.

3. Vad gör bina under vintern?
Under vintern sitter bina tätt tillsammans som i en boll, det kallas vinterklot. Drottningen sitter i mitten och arbetsbina roterar för att turas om att sitta ytterst. Temperaturen kan ligga på ca 20 grader i mitten även om det är minus 20 grader ute. För att hålla värmen äter bina fodret eller honungen för att få energi till att värma sig. Deras dörr, flustret, är öppet och de kan flyga ut när de vill.

4. Sticker bin?
Jepp, bina kan stickas. De har en gadd som sitter i bakkroppen. Gadden har hullingar och när bina sticker för att försvara bisamhället så fastnar gadden och slits ut ur bakkroppen tillsammans med en giftblåsa och biet dör. Biet offrar sig för samhällets bästa. Det betyder att bina bara sticker när de känner sig hotade.

5. Varför dör bina?
En svår fråga, som många söker svaret på just nu. Det kan finnas många anledningar.
Rent allmänt kan man säga att vintern är den svåraste perioden för ett bisamhälle. Då sitter bina inne i bikupan och eventuella sjukdomar kan vara påfrestande. Om bisamhället inte är tillräckligt stort inför vintern så kan de inte klara av att hålla värmen. Det kan också bero på att de bin som finns i bikupan vid slutet av säsongen är gamla och inte klarar av att leva under hela vintern. Det är viktigt att ha gott om unga och friska bin i slutet av säsongen som ska hålla drottningen sällskap under hela vintern och fram till våren då det åter kommer att födas nya bin. Bina kan också ha för lite vintermat för att klara sig. Men det största problemet idag är varroakvalstret som parasiterar på honungsbina. Varroa sprider virus som försvagar bin, och bina klarar inte själva att ta hand om kvalstret utan måste få hjälp av biodlaren.

6. Hur pratar bin med varandra?
När samlarbiet har hittat god nektar (sockervatten) eller pollen (frömjöl) i blomman flyger hon hem. När hon kommer in i kupan kan hon berätta för sina kompisar vart de ska flyga för att hitta den goda maten. Först får familjen smaka på nektarn som hon har med sig, så de kan avgöra vilken blomma hon hittat.
Bin har en inbyggd kompass och använder solen som riktmärke för att hitta. För att berätta för de andra bina hur de ska hitta till matstället dansar samlarbiet en ”vippdans” där hon rör sig i en figur liknande siffran åtta, och på så vis beskriver riktningen till maten. För att tala om hur långt det är dansar hon olika fort. Ju fortare hon dansar, desto närmre är det till platsen. Du kan läsa mer om binas liv i Häng med in i bikupan

Ladda hem folder Hjälp Svenska Bin att växa