Surrande parker och trädgårdar

Besökare i landets främsta parker och trädgårdar kunde vår och sommar 2018 lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Lokala biodlare visade hur bin och biodling bidrar till pollineringen. Kampanjen Surrande parker och trädgårdar är ett samarbete mellan Svenska Bin och nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens. Kampanjen pågick under Pollineringsveckan 19–27 maj 2018.

– Vilda bin och humlor är utsatta och vissa pollinerande insekter minskar kraftigt. Det är oroande eftersom en tredjedel av maten vi äter är beroende av att det finns pollinatörer. Våra parker är en bra plats för att sprida kunskap om pollineringen, säger Gunilla Stridbeck, projektledare för nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens.
– Vi vill inspirera besökarna att gynna pollinerande insekter i sina egna odlingar genom att ge konkreta tips på vad man kan göra själv i sin trädgård. Odla olika växter som under hela säsongen lockar till sig pollinatörerna, låta bli att klippa hela gräsmattan, kanske städa lite mindre i någon del av trädgården så att insekterna kan bygga bo där.


Livsviktigt med mat och husrum för pollinatörerna
– Det har blivit svårare för alla pollinatörer. Honungsbina har biodlare som hjälper dem i kris och kan stödmata, men de vilda pollinatörerna är mycket mera utsatta för minskat livsutrymme och brist på mat. Pollineringen är en viktig del av vår livsmedelsproduktion. Det vi förlorar om bina och humlorna försvinner är allt det som sätter färg på våra måltider – som frukt och bär, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

Botanisten Per Erixon från Uppsala Linneanska trädgårdar menar att vi under lång tid byggt in oss i ett system med stora odlingsarealer och monokulturer där pollinatörerna inte klarar av att överleva.
– Mångfalden har gått förlorad. Vi biter oss själva i svansen i vår iver att får stora skördar och producera så mycket som möjligt.
Vi får inte glömma bort att det under hela säsongen måste finnas växter för insekterna att äta. Där är sälgen väldigt viktig tidigt på våren, säger Per Erixon.
– Liksom vårkrokus och andra lökar. Ska vi få fina frukter på våra äppelträd måste vi ha pollinatörer i våra trädgård.

Fruktbart samarbete
Svenska Bins projektledare, biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen ser stora möjligheter med samarbetet.
– Genom kampanjen Surrande parker och trädgårdar når vi ut till hobbyodlare, kolonister och stadsodlare som söker kunskap om vilka växter honungsbin och vilda bin behöver.
– Var gillar en humla att bo? Vad äter ett bi? Allt detta kommer man att kunna lära sig enkelt och lustfyllt på plats i parkerna. Vi vill också visa hur många olika arter det är som bidrar till pollineringen – det finns mängder av olika bin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

Film: Lotta Fabricius Kristiansen och Per Erixon berättar om pollinering på Nordiska trädgårdar

Kampanjmaterialet “Våra vänner pollinatörerna”
Svenska Bin och parkerna säljer speciellt framtagna affischer, brevkort och fröpåsar till förmån för kampanjen. Insekterna i materialet är illustrerade av Aron Landahl. Kontakta lotta@svenskabin.se för beställning av material.
Växtguide med växter som gynnar pollinatörer kan laddas ner här

Surrande parker och trädgårdar
Några av parknätverkets medlemmar som satsat på pollineringen är Enköpings parker, Skansen, Rosendals trädgård, Ytterjärna Trädgårdspark, Uppsala linneanska trädgårdar, Sofiero Slottsträdgård, Malmö stad och Botaniska trädgården i Göteborg. kalendarium
– Vi satsar stort på program för att visa hur viktiga pollinatörerna är och hur vi kan hjälpa dem, säger Per Erixon, trädgårdsintendent vid Botaniska trädgården, Uppsala.
– Under sportlovet har barn till exempel fått bygga bihotell, fjärilsholkar och humlebon att ta med sig hem och sätta upp.

Pollineringsveckan 19–27 maj 2018 har startats av nätverket Pollinera Sverige för att sprida kunskap om vad alla bin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar behöver för att överleva. Under veckan firas också World Bee Day 20 maj och 22 maj som är internationella dagen för biologisk mångfald. Läs mer om Pollineringsveckan på pollinerasverige.se.