Svensk ljunghonung under lupp

Svenska Bins startade 2020 ett projekt för att undersöka svensk ljunghonungs potential både gastronomiskt och hälsomässigt.
Ljunghonung från hela landet skickades till kocken och råvarunörden Stefan Eriksson, som undersökte vilka råvaror som kan passa till just denna honung och tog fram recept.

Stefan arbetar också med utvecklingsprojektet Exceptionell råvara och har ansvarat för råvarorna i tävlingen Årets Kock, som han själv vann 2005. År 2008 komponerade han Nobelmiddagen och 2020 startade han Restauranglabbet med målet att bli världens mest hållbara krog.

Honungarna har även testats av andra meriterade kockar genom Taste Lab som genomför sensoriskt semantiska analyser. Samma honung skickas även till pollenanalys.

Ljunghonungsprojektet kommer att utvecklas under 2021 och vi uppdaterar här löpande med nytt material.
Projektet finansieras genom Nationella Honungsprogrammet.