Våra samarbetspartners

Bakom projektet Svenska Bin står Svenskt Sigill, Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Bimäster, Västgötahonung, Svensk Landskapshonung, Svensk Honungsförädling, BeeUrban och Gårdshonung. Projektet finansieras av Jordbruksverkets nationella honungsprogram.