Viktorias bin ökar Johans hallonskörd

Hallon J+V Anna Lind Lewin

Biodlare Viktoria Bassani pratar hallon med bärodlare Johan Biärsjö på Hallongården. Foto: Anna Lind Lewin.

Många av de bär som hör den svenska sommaren till är helt beroende av honungsbin och andra pollinatörer. När biodlare samarbetar med bärodlare ger det fler, större och saftigare svenska bär än vad som annars skulle vara möjligt. De små insekternas envisa flygande från blomma till blomma kan öka skörden upp till 70 procent! Biodlaren Viktoria Bassani är en av de biodlare som genom att placera ut sina bisamhällen hos bärodlare bidrar till att höja kvalitet, storlek och mängd på svenska bär.

Viktoria Bassani. Foto: Anna Lind Lewin

Viktoria Bassani på Bidrottningen.

På Hallongården i Bodarp norr om Trelleborg har Viktorias företag Bidrottningen placerat 10 av sina cirka 60 bisamhällen.
– Eftersom jag verkar här på Söderslätt där odlingarna till stor del består av en gröda måste jag vara mycket noga med att placera mina bin så att de får jämn tillgång på mat. Odlas det bara en växt som snabbt blommar ut måste jag flytta kuporna och det mår bina inte så bra av. Det verkar som att vilda bin och humlor har ökat här i området runt Hallongården och då är det också en gynnsam miljö för mina bin, säger Viktoria. Om bönderna lämnar kantzonerna på åkrarna obesprutade och sår lämpliga vilda växter som till exempel honungsfacelia och sötväppling, ökar man chansen rejält för att humlor och bin ska kunna leva där.

Hallon Foto: Anna Lind Lewin

Hallon serverade med några droppar honung.

20 ton hallon skördas från maj till augusti
På Hallongården odlas 20 ton hallon per år tillsammans med en hel del andra svenska bär. Johan Biärsjö, som driver gården med sin fru Kerstin menar att bina är en förutsättning för deras verksamhet.
– Hallonplantan blommar under 5–6 veckor och under den perioden måste vi ha rikligt med pollinatörer, så det är suveränt för oss att ha bisamhällen här i odlingen. I gengäld så vet Viktoria att det finns god tillgång på hallonblommor, som bina tycker mycket om, från mitten av maj till mitten av augusti, säger Johan. Han betonar att det är viktigt att ha en god relation med sin biodlare, så att man tillsammans kan komma fram till hur både biodling och odling av gröda och frukt kan bli maximalt effektiv. Både bin och hallon är till exempel känsliga för blåst, så vindskydd är viktigt.
– Sedan säljer vi honungen från Viktorias bin i vår gårdsbutik och då är ju cirkeln sluten. Bär och honung är ju väldigt gott ihop.

Vad bina tycker om att äta, och behöver för att må bra:
Sälg, hassel, lindblom, lönn, klöver, maskros, mjölkört, fruktträdens blommor, bärblommor som hallon och blåbär. Vissa växter ger inte nektar men bidrar istället med näringsrik pollen till binas diet. Honungsfacelia eller honungsört tillhör binas favoritväxter.

Biodlaren Viktoria Bassanis 3 grundkrav för att sätta ut sina bin:

  1. Ständig tillgång på rent och friskt vatten – bin behöver dricka mycket vatten.
  2. Farbar väg hela året om – det är mycket material som behöver transporteras till och från bikuporna.
  3. Vindskydd (om det blåser mer än 7–8 sekundmeter ger sig bina inte ut) Vindskydd kan t ex vara halmbalar, häckar eller träspaljéer, som silar vinden så att bina lätt kan landa tillbaka på bikupan efter en utflykt för att hämta nektar eller pollen.
Hallon2 Foto: Anna Lind Lewin

I Hallongårdens växthustunnlar surrar det av bin och humlor. Foto: Anna Lind Lewin

Pollinatörerna kan öka skördarna av frukt och bär upp till 70 procent
Det ekonomiska värdet för binas pollineringstjänster ligger mellan 260 och 466 miljoner kronor *, enbart för de odlade grödorna. De sista åren har världens bin varit ansatta av virus och kvalster som slagit ut hela bisamhällen, och trots att vintern och våren 2014 varit ganska bra för de odlade honungsbina behöver antalet öka för att kunna säkra vår matförsörjning. För att den ökningen ska ske krävs bra samarbete mellan odlare som har växter i behov av pollinering och biodlare. Rapporter från Jordbruksverket visar att pollineringsinsatser av frukt och bär kan öka skörden 30–70 procent och även minska behovet av kemiska gödningsmedel **.

( * ur rapporten ”Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige” från Jordbruksverket 2011.)
( ** se tabellen Så mycket ökar skörden av frukt och bär med pollinering/ Jordbruksverket.)

Pollineringstjänster kan se ut på många olika sätt:
En del biodlare tar betalt för att sätta ut sina bin hos en bonde, andra samarbetar med bonden utan att ta betalt men kräver i gengäld speciellt gynnsamma förhållanden.
Samarbetet ska vara lönsamt för både odlare och för biodlare, men överenskommelserna ser olika ut.

Pollinatorernas betydelse for frukt o barodling

Tabell från Jordbruksverket.

Läs mer om pollinatörers-betydelse här

 

 

 

 

 

 

Hallon 3. Foto: Anna Lind Lewin.

Hallongården skördar 20 ton hallon per år.

Hallongården i Bodarp:
Johan och Kerstin Biärsjö som driver gården har fått ta emot pris av Gastronomiska akademien, Svenska Kocklandslaget har tävlat med deras hallon i Culinary Olympics, de har lagat hallonsås med Mat-Tina i Sveriges skönaste gårdar och belönats i SM i Mathantverk. Man odlar även blåbär, krusbär och andra svenska bär och i april skördas den egna sparrisen. www.hallongarden.com

 

 

 

Hallonhonung. Foto: Anna Lind Lewin.

Bidrottningens honung i Hallongårdens butik.

Bidrottningen:
Biodlare Viktoria Bassani har sin verksamhet i sydvästra Skåne. Hon fastande för honungen efter att ha arbetat med vin och utbildat sig på Lantbruksuniversitet i Australien. Idag levererar hon honung till bl a Jan Hedh och Olof Victors konditori. www.bidrottningen.se