Samlade fakta om svenska biprodukter


Intresset för hälsosamma produkter från naturen ökar för varje år och Svenska Bin publicerar här en kunskapsbank
med fakta om honung, pollen och propolis.

Alexandra De Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen har under 2019 arbetat vidare med målet att ta fram en Good Manufacturing Practice så att branschen kan höja kvaliteten på de svenska biprodukterna, genomföra vettiga studier och i förlängningen använda produkterna inom vården. Hög produktkvalitet öppnar för nya möjligheter, menar de.

– Sverige ligger i framkant när det gäller mathantverk och högkvalitativa livsmedel. Jag menar att det finns en lika stor potential för biprodukter och att vi med våra naturresurser har möjlighet att bli framgångsrika även här, menar Alexandra.
– Jag tror att det som skulle vara mest intressant för svenska biodlare att satsa på just nu är pollen. Det finns en marknad för svenskt pollen och det är ett utmärkt kosttillskott, särskilt för vegetarianer och folk som tränar mycket. Pollen är dessutom förhållandevis okomplicerat att producera, så länge man lyckas med torkningen. Det är lätt så det går bra att skicka på postorder och det är en visuellt attraktiv produkt, berättar Lotta.

Materialet bygger på en omfattande sammanställning om biprodukternas näringsmässiga och läkande egenskaper gjord av Alexandra De Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen 2019 på uppdrag av Svenska Bin, finansierad av Nationella Honungsprogrammet.
Ladda ner sammanställningen med referenser här
foto: Alexandra De Paoli.

Du kan också bläddra i vår fina kalender om biprodukter här och beställa den på info@svenskabin.se

————————-

Honung har använts som läkemedel i tusentals år. 
Än idag är det många som tar en sked honung i teet mot hosta.
Men hjälper det verkligen? Hur då? Vad mer kan man använda honung till?

Honung har en självklar roll i folkmedicinen i hela världen, mot hosta och för att behandla sår. Modern forskning har bevisat honungens läkande effekt, men forskarna är fortfarande osäkra på exakt hur honungen fungerar. De flesta är överens om att det rör sig om en synergieffekt mellan honungens olika aktiva ämnen och det betyder i sin tur att det inte spelar så stor roll vilken honung man använder eftersom all honung är läkande. Effekten uppnås bara på lite olika sätt.

Säker hantering ger säker honung
Även om honung i sig är en ganska stabil och säker produkt finns det vissa risker man som biodlare bör tänka på. Honungen till exempel drabbas av mögel, smuts eller jäsning. För att undvika fara kan man följa råden i Säker honung.

Läs mer i vårt faktablad om honung

 

Pollen – functional food från bikupan

Bin samlar pollen som en källa till protein och näringsämnen och vi människor kan också ha glädje av det som ett riktigt bra kosttillskott. Men pollen har även terapeutiska funktioner och kan till exempel lindra prostatabesvär och pollenallergi.
Pollen kallas ibland för ”världens bästa matvara” eftersom det innehåller så mycket protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och fenoler. Det utgör binas huvudsakliga föda och även människor faktiskt leva på enbart pollen. Men för oss passar det nog bättre för oss som kosttillskott eller functional food.

Pollen visar mångfalden
Ett gram pollen kan innehålla 300 000 pollenkorn. De varierar i storlek där ett väldigt litet pollenkorn är 2 μ och ett väldigt stort är 250 μ. Tittar man på dem i mikroskop ser man att de har olika former och det är just genom att titta på formen man gör en pollenanalys för att se vilken växt pollenet kommer ifrån.

Så här samlar man in pollen
Bina samlar in ungefär 30 kg pollen per säsong och samhälle. För att samla in pollen av god kvalitet bör man välja ett starkt samhälle utan vaxmott eller kalkyngel. Det är också viktigt att man använder rena bikupor och pollenfällor.

Läs mer i  vårt faktablad om pollen

 

Propolis – skyddar bin och människor

Bina klär in kupan i klibbig väldoftande propolis för att skydda sig mot drag och skadliga mikroorganismer. Men vi människor kan också ha stor nytta av propolis för att behandla krämpor som sår, tandvärk och halsont.

Propolis består av vaxer, hartser, slemämnen och kåda som växter och träd ger ifrån sig. Eftersom växterna i binas närområde varierar har propolis från olika platser och olika bisamhällen olika kemisk sammansättning.

Tips för att samla in propolis så smidigt och hygieniskt som möjligt.
Bina använder sina pollenkorgar för att ta hem propolis. Insamlingen sker mest i mest i slutet av sommaren, när bina ska vinterbona bikupan. Propolis består av hartser från trädens knoppar som bina samlar in och blandar med bivax för att producera propolis eller bikitt som det också kallas. Bina använder propolisen för att täta springor och sprickor så att de får en tät och varm kupa utan drag.

Läs mer i vårt faktablad om propolis