Kategori: Hälsa

Riktlinjer för insamling av biprodukter

Idag finns en efterfrågan på svenska biprodukter. Sverige har inte haft den traditionen, men många länder runtom i världen ser biodlare biprodukter, utöver honung, som en lönsam sidoinkomst. För att möta kvalitetskraven från kunder,...

Handbok lär ut hur man gör egen salva

Vill du lära dig hur man gör egen hudsalva? Nu är Salvboken här! Den är en utförlig handbok i salvkokning, som tar upp grunderna och i 17 recept får vi inblick i hur man...

Samlade fakta om svenska biprodukter

Intresset för hälsosamma produkter från naturen ökar för varje år och Svenska Bin publicerar här en kunskapsbank med fakta om honung, pollen och propolis. Alexandra De Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen har under 2019...