Författare: Anna Lind Lewin

Riktlinjer för insamling av biprodukter

Idag finns en efterfrågan på svenska biprodukter. Sverige har inte haft den traditionen, men många länder runtom i världen ser biodlare biprodukter, utöver honung, som en lönsam sidoinkomst. För att möta kvalitetskraven från kunder,...

Handbok lär ut hur man gör egen salva

Vill du lära dig hur man gör egen hudsalva? Nu är Salvboken här! Den är en utförlig handbok i salvkokning, som tar upp grunderna och i 17 recept får vi inblick i hur man...

Workshop om Honungsmarknaden 2020

Svenska Bin höll 23 september 2020 en digital workshop för att ge en bild av hinder och möjligheter på marknaden i Sverige och omgivande länder som Danmark, Finland, Norge, Estland och Lettland. Under workshopen...